sPEed - Analyze software

Samtlige kedler og trykbeholdere med et tryk højere end 0,5 bar skal pr 29. maj 2002 godkendes i henhold til PED. Dette kan ske ved anvendelse af følgende harmoniserede normer

 

 • EN 12952 Styrkeberegning af vandrørskedler
 • EN 12953 Styrkeberegning af rørgrørskedler
 • EN 13445 Styrkeberegning af ufyrede beholdere
 • EN 13480 Styrkeberegning af metalliske industrielle rørledninger

 

DXT har udviklet software til styrkeberegning, som understøttes af ovennævnte normer. EN13445 er en overordnet norm hvortil der refereres fra de beslægtede normer.

 

sPEeD-Analyze software sikrer:

 

 • Lettere sagsbehandling i certificeringsfasen
 • Ensartet beregning/fortolkning (kalibrering)
 • Minimering af fejl.
 • Ensartet dokumentation.
 • Konstruktionsoptimering.
 • Tilrettelæggelse af godkendelses procedure.

 

Fordele ved sPEeD-Analyze:

 

 • Intuitiv grafisk brugerflade med mange hjælpefaciliteter.
 • Kontrol af inddata.
 • Detaljerede udskrifter med kundens firmalogo og firmaoplysninger.
 • Kombination af normer, gennem udveksling af data mellem de enkelte softwarepakker. (Dette besværliggøres af, at der ikke anvendes samme nomenklatur indenfor normerne).
 • Generering af tegninger på baggrund af inddata.
 • Referencer.

 

Da normerne er relativt nye, befinder man sig i en overgangsperiode, hvor de nationale normer (TRD, British Standard, m.fl.) gradvist erstattes af de harmoniserede EN-normer. Mange virksomheder har regneark til beregning efter de nationale standarder og er usikre på konsekvenserne ved skift til EN-normerne.