Med baggrund i et omfattende bibliotek af underprogrammer og rutiner kan DXT udføre beregninger indenfor følgende områder

  • Termodynamiske, termofysiske og kemiske egenskaber for en lang række stoffer
  • Materialedata for diverse konstruktionsmaterialer
  • Simulering af energi- og massebalance for energisystemer
  • Kedelsimulering, varmevekslerberegning
  • Strømningsforhold for én- og tofase medier
  • Matematikmoduler
  • Styrkeberegninger


På baggrund af PED software, som bygger på EN normerne 13445, 12952, 12953, 13480 kan der udføres styrkeberegning på fyrede og ufyrede kedler samt