+45 98 39 39 86

Forside

Velkommen til Danish Exergy Technology A/S

 DXT Software, Exergy technology & Heat Exchanger Design Software

DXT Software & Rådgivning 

Danish Exergy Technology A/S –  DXT Software – Heat exchanger design software, exergy & ASME Software

Danish Exergy Technology A/S (DXT) blev grundlagt I 2001 af administrerende direktør Keld Sørensen (Civilingeniør), som har mere end 25 års erfaring fra kedel og kraftværksindustrien.

DXT har specialiseret sig i softwareudvikling og DXT Software indenfor følgende:

  • Termiske energisystemer (Heat exchanger design software)
  • Kedel- og varmevekslerdesign
  • Ventilation
  • PED software / EN standarder
  • ASME Software – ASME BPVC standarder

Danish Exergy Technology A/S – DXT Software – Heat exchanger design software og Exergy techology

Danish Exergy Technology A/S (DXT) blev grundlagt I 2001 af administrerende direktør Keld Sørensen (Civilingeniør), som har mere end 25 års erfaring fra kedel og kraftværksindustrien.

DXT har specialiseret sig i softwareudvikling og DXT software indenfor følgende:

  • Termiske energisystemer (Heat exchanger design software)
  • Kedel- og varmevekslerdesign
  • Ventilation
  • PED software / EN standarder
  • ASME Software – ASME BPVC standarder

Et af vores mange projekter:

Anvendelse af varmedrevne køleteknologier i industrien

DXT har udarbejdet et projekt som omhandler anvendelsen af varmedrevne køleteknologier til udnyttelse af lavtemperatur varmekilder med en temperatur lavere end 80°C. I projektet er medtaget et og flertrins absorptionskøleanlæg med LiBr/H2O og NH3/H2O som arbejdsmedier samt et- og totryks ejektorkøleanlæg baseret på vand. Anvendelsen af lavtemperatur varmedrevne køleanlæg er begunstiget af de forholdsvis lave udetemperaturer i Danmark, hvilket muliggør anvendelse af varmekilder med en temperatur på ned til 55°C med en tilhørende køling af varmekilden på 50°C og koldtvandstemperatur på 5°C. Derfor kan standardanlæg ikke benyttes. For varmekilder med en temperatur på 80°C og en samtidig afkøling af varmekilden på maksimalt 10°C vil ettrins absorptionsanlæg være at foretrække. For varmekilder med en temperatur lavere end 70°C vil det være nødvendigt at anvende flertrinsprocesser. I forbindelse med køling under frysepunktet vil anlæggene baseret på vand/ammoniak generelt være at foretrække. Ejektorkøleanlæggene har som følge af at der arbejdes med rene stoffer nogle design- og driftsmæssige fordele i forbindelse med udnyttelse af gasformige varmekilder, specielt gasser med højt vandindhold. Ejektoranlæggenes største svaghed er, at kompressionsforholdet over ejektoren er begrænset, hvilket betyder at anlæggene skal designes med en forholdsvis lav kondenseringstemperatur med deraf følgende stort hedefladeareal.

Et af vores mange projekter:

Anvendelse af varmedrevne køleteknologier i industrien

DXT har udarbejdet et projekt som omhandler anvendelsen af varmedrevne køleteknologier til udnyttelse af lavtemperatur varmekilder med en temperatur lavere end 80°C. I projektet er medtaget et og flertrins absorptionskøleanlæg med LiBr/H2O og NH3/H2O som arbejdsmedier samt et- og totryks ejektorkøleanlæg baseret på vand. Anvendelsen af lavtemperatur varmedrevne køleanlæg er begunstiget af de forholdsvis lave udetemperaturer i Danmark, hvilket muliggør anvendelse af varmekilder med en temperatur på ned til 55°C med en tilhørende køling af varmekilden på 50°C og koldtvandstemperatur på 5°C. Derfor kan standardanlæg ikke benyttes. For varmekilder med en temperatur på 80°C og en samtidig afkøling af varmekilden på maksimalt 10°C vil ettrins absorptionsanlæg være at foretrække. For varmekilder med en temperatur lavere end 70°C vil det være nødvendigt at anvende flertrinsprocesser. I forbindelse med køling under frysepunktet vil anlæggene baseret på vand/ammoniak generelt være at foretrække. Ejektorkøleanlæggene har som følge af at der arbejdes med rene stoffer nogle design- og driftsmæssige fordele i forbindelse med udnyttelse af gasformige varmekilder, specielt gasser med højt vandindhold. Ejektoranlæggenes største svaghed er, at kompressionsforholdet over ejektoren er begrænset, hvilket betyder at anlæggene skal designes med en forholdsvis lav kondenseringstemperatur med deraf følgende stort hedefladeareal.