+45 98 39 39 86

ASME Software & Asoft

Asoft software

ASME Software & Asoft

Software til de amerikanske standarder

DXT udvikler og sælger software til styrkeberegning i henhold til ASME BPVC sektion I – Power Boilers.

Programmet omfatter beregning af vandrørskedler i henhold til afsnit PG og PW.  Beregningerne inkluderer cylindriske svøb, kuplede endebunde samt plane endebunde med tilhørende studse og studsekombina-tioner. Desuden er det muligt at beregne fittings efter ASME B16-9.

Bag om ASME Software & Asoft

Programmet inkluderer en materialedatabase med styrkeværdier og øvrige karakteristika i henhold til ASME Software BPVC Sektion II samt tabeller med standard rørdimensioner og tolerancer.

Programmet er opbygget med en grafisk brugerflade, hvor opslag i damptabellen er integreret.

På baggrund af geometriske inddata er der mulighed for optegning af længde- og breddetværsnit af de enkelte komponenter samt deres forstærkningsarealer.

Beregning af krybedata for levetider udover 100000 timer understøttes ved brug af Larson-Miller metoden som beskrevet i API-530.

Programmet åbner mulighed for at beregne efter tidligere versioner af ASME Software standarden – 2007 og frem.

Som tillæg til basismodulerne kan der tilbydes et projektmodul, hvormed det er muligt at foretage en kombineret udskrift og lagring af data for sammensatte projekter. Samtidigt gør projektmodulet det muligt at udveksle data med styklister i gængse tegneprogrammer.

Programmet er udviklet i samarbejde med danske og udenlandske kedelproducenter gennem de seneste 10 år. Softwaren opdateres løbende ved udgivelse af nye versioner af standarden – typisk hvert andet år.

En demoversion af programmet tilbydes ved henvendelse på info@dxt-dk.dk

DXT stiller meget gerne op til en uforpligtende demonstration af programmet efter nærmere aftale.

Se også PED software.

ASME Software & Asoft

Software til de amerikanske standarder

DXT udvikler og sælger software til styrkeberegning i henhold til ASME BPVC sektion I – Power Boilers.

Programmet omfatter beregning af vandrørskedler i henhold til afsnit PG og PW.  Beregningerne inkluderer cylindriske svøb, kuplede endebunde samt plane endebunde med tilhørende studse og studsekombina-tioner. Desuden er det muligt at beregne fittings efter ASME B16-9.

ASME Software og Asoft

Programmet inkluderer en materialedatabase med styrkeværdier og øvrige karakteristika i henhold til ASME BPVC Sektion II samt tabeller med standard rørdimensioner og tolerancer.

Programmet er opbygget med en grafisk brugerflade, hvor opslag i damptabellen er integreret.

På baggrund af geometriske inddata er der mulighed for optegning af længde- og breddetværsnit af de enkelte komponenter samt deres forstærkningsarealer.

Beregning af krybedata for levetider udover 100000 timer understøttes ved brug af Larson-Miller metoden som beskrevet i API-530.

Programmet åbner mulighed for at beregne efter tidligere versioner af ASME standarden – 2007 og frem.

Som tillæg til basismodulerne kan der tilbydes et projektmodul, hvormed det er muligt at foretage en kombineret udskrift og lagring af data for sammensatte projekter. Samtidigt gør projektmodulet det muligt at udveksle data med styklister i gængse tegneprogrammer.

Programmet er udviklet i samarbejde med danske og udenlandske kedelproducenter gennem de seneste 10 år. Softwaren opdateres løbende ved udgivelse af nye versioner af standarden – typisk hvert andet år.

En demoversion af programmet tilbydes ved henvendelse på info@dxt-dk.dk

DXT stiller gerne op til en uforpligtende demonstration af programmet efter nærmere aftale.

Se også PED software.

Dokumentation, support og opdateringer

I softwaren til de amerikanske standarder fra DXT er der referencer til de specifikke formeludtryk i de anvendte standarder. Softwaren bruger samme nomenklatur som i standarderne. Det sikrer en stor grad af sikkerhed.
På trods af, at ikke alle standarderne bruger samme nomenklatur, vil data mellem de forskellige standarder i ASME kunne udveksles uden problemer.
Softwaren bliver løbende opdateret – både på grund af fejl i standarderne, som ikke er så usædvanligt, men også på grund af opdateringer.

Kundespecifikke kurser

Der kan i forbindelse med køb af software til beregning af ASME BPVC produkter leveres en ydelse ydeligere: specialtilrettelagte kurser for de medarbejdere, der skal anvende produkterne.

Derudover kan DXT afholde kurser i varmetransmission, termodynamik, energibesparelser osv.

Udviklingsplaner

Der bliver løbende arbejdet med EN normerne samt ASME og software til følgende normer er under udarbejdelse: ASME Section VIII-1 – Pressure Vessels, ASME B31.1 – Power Piping, ASME B31.3 – Process Piping.
Til de forskellige normer er der mange undernormer, som der afhængig af efterspørgslen, vil blive lagt ind.
Der er altid mulighed for at rette programmerne til efter kundernes ønsker.

Referencer

  • Aalborg Engineering A/S, Danmark;
  • Aalborg CSP, Danmark;
  • Babcock&Wilcox Vølund, Danmark;
  • CNIM, Frankrig;
  • Valmet, Sverige, Finland
  • Doosan, Sydkorea
  • GE-Energy, U.S.A, Indien