DXT er dannet gennem en opsplitning af det tidligere DXT I/S, oprettet i 1997. Det oprindelige formål med firmaet var udvikling af små biomassefyrede decentrale kraftvarmeanlæg specielt tilpasset landbruget. DXT I/S begyndte kort efter starten, at dimensionere varmesystemer til klimastalde, hvilket medførte, at udviklingsarbejdet gled lidt i baggrunden. Herefter startede en egentlig produktion af spiralribberør markedsført med stor succes under navnet Spiraflex. Parallelt med opbygning af egen software til brug for dimensionering af varmesystemer, udførte firmaet rådgivningsopgaver indenfor kraftvarme og energiområdet under navnet DXT. I 2001 blev firmaet splittet i to: Spiraflex og DXT, hvor DXT fortsatte med de ingeniørmæssige aktiviteter. Formålet med DXT er udvikling af højteknologiske produkter samt salg af specialrådgivning herunder udvikling af software indenfor energiområdet. Innovative og utraditionelle løsninger på tekniske problemer til brug i forbindelse med energiomsætning prioriteres højt. DXT´s primære aktiviteter kan inddeles i to hovedområder.
Udvikling af teknisk software til design og dimensionering af energitekniske anlæg anlæg og relaterede komponenter. DXT har f.eks. udviklet performanceprogrammer til kedelberegninger, ventilationsanlæg og styrkeberegningsprogrammer.
Udvikling af design- og produktionsgrundlag for (mekaniske) energiomsættende konstruktioner (komponenter/systemer), herunder udvikling af prototyper.