I PED-software fra DXT er der referencer til de specifikke formeludtryk i de anvendte standarder. PED-softwaren bruger samme nomenklatur som i standarderne. Det sikrer en stor grad af sikkerhed.

På trods af, at ikke alle standarderne bruger samme nomenklatur, vil data mellem de forskellige standarder i PED softwaren kunne udveksles uden problemer.

PED softwaren vil løbende blive opdateret – både på grund af fejl i standarderne, som ikke er så usædvanligt, men også på grund af opdateringer.