Der kan i forbindelse med køb af sPEeD-Analyze produkter leveres yderligere en ydelse: specialtilrettelagte kurser for de medarbejdere, der skal anvende produkterne.

 

Derudover kan DXT afholde kurser i varmetransmission, termodynamik, energibesparelser etc.