DXT har mere end 20 års erfaring indenfor design af kedler og gennem mange års udviklingsarbejde er der opbygget et omfattende bibliotek af underprogrammer og rutiner til tekniske beregninger indenfor nedenstående områder

 

 

  • Termodynamiske, termofysiske og kemiske egenskaber for en lang række stoffer
  • Materialedata for diverse konstruktionsmaterialer
  • Simulering af energi- og massebalance for energisystemer
  • Kedelsimulering, varmevekslerberegning
  • Strømningsforhold for én- og tofase medier
  • Matematikmoduler

Det gør det muligt at udføre næsten alle former for kedeltekniske beregninger, bl.a. udlægninger af hedeflader, forbrændings-, fyrrums-, tryktabs- og performanceberegninger.