Gennem mange års udviklingsarbejde er der opbygget et omfattende bibliotek af underprogrammer og rutiner til tekniske beregninger indenfor nedenstående områder.

 • Termodynamiske, termofysiske og kemiske egenskaber for en lang række stoffer
 • Materialedata for diverse konstruktionsmaterialer, Simulering af energi- og massebalance for energisystemer
 • Kedelsimulering, varmevekslerberegning
 • Strømningsforhold for én- og tofase medier
 • Matematikmoduler
 • Tekniske databaser, der kan kommunikere med gængse økonomiprogrammer (Navision, SAP). Et stærkt værktøj i forbindelse med tilbudsgivning

Programmeringen foregår i Borland Delphi (5/7), der er et objektorienteret programmeringssprog, som understøtter platformene Windows 98/NT/2000/XP samt Linux.
Programmerne er kendetegnet ved en grafisk brugerflade, som ud fra de tilbagemeldinger, der er kommet fra brugerne må betragtes som meget brugervenlige og intuitive. På denne baggrund er der de seneste år opbygget en kreds af kernekunder, som DXT er fast softwareudvikler for.
Programmeringsopgaverne sælges på timebasis indenfor fagområder, hvor DXT har en betydelig faglig indsigt.
Udførte programmeringsopgaver omfatter bl.a.

 

 • Udvikling af rotor beregningsprogrammel til skruepumper: JS-Maskinfabrik A/S
 • Udvikling af simuleringsprogrammel STALDVENT 4.0 til beregning af miljø-, varme- og ventilationsforhold i klimastalde,   Samarbejde med Forskningscenter Bygholm
 • Design og dimensionering af ketenovn: Cheminova Agro A/S
 • Udvikling af programmel for styrkeberegning efter EN12952 og EN12953
 • Design program for rørkappe varmevekslere: Aalborg Engineering A/S
 • Kedelperformance program: Babcock & Wilcox Vølund
 • Temperaturfordeling i panelvægskonstruktioner: SBS A/S
 • Beregningsprogram til udstødsdampkedler: Aalborg Engineering A/S