Staldvent er et stykke software, som kan hjælpe ved dimensionering af ventilations- og varmeanlæg i kyllinge-, smågrise-, slagtesvine, kalkun og kvægstalde. Staldvent tager i dimensioneringen hensyn til udeklima og forventet energiforbrug.

 

For at dyr og mennesker kan trives i staldene, er det vigtigt, at ventilations/varmeanlæg dimensioneres korrekt. Det gælder også, når det drejer sig om åbne og uisolerede stalde.

 

Hvis man vælger et mekanisk ventilationsanlæg til stalde, skal der tages stilling til, hvor stort anlægget skal være. Endvidere skal forholdet omkring energiforbruget til ventilation overvejes.

 

Ved installation af varmeanlæg, kan Staldvent hjælpe med at fastlægge størrelsen. I denne vurdering bør der indgå vurderinger om bygningens optimale isoleringsgrad.

Det klima og energiforbrug man vil få i stalden, vil ikke alene være afhængigt af, hvordan stalden ser ud, men også af hvordan man vælger at styre sit varme og ventilationsanlæg. Derfor bør en dimensionering altid indeholde en analyse af, hvordan staldklimaet ser ud året rundt, og hvilket energiforbrug, der kan forventes. I Staldvent er der integreret klimadata for mange lokaliteter verden over.

 

Selv i åbne og naturligt ventilerede stalde er det nødvendigt at se på, hvilket et staldklima, der kan forventes. For det første skal luftskiftet være stort nok i de vindstille perioder. For det andet skal dyrenes hvileareal beskyttes mod træk, specielt i de kolde perioder.