StaldVent 5.0

     
       
  Standard Undervisning Professionel
       

Varmeproduktion fra svin, kvæg, høns, kalkuner - CIGR1984 (Strøm/Feenstra)

Ja

Ja

Ja

       
Varmeproduktion fra svin, kvæg og høns  - CIGR2002 Nej Ja Ja
Angivelse af foderstyrke Nej Ja Ja
Anvendelse af aktivitetsparameter Nej Ja Ja
       
Dimensionering af ventilationsanlæg      
Firmaspecifik komponentfil Ja Nej Ja
Max komponentantal 500 -- 10000
Udvidet antal komponentgrupper Nej Nej Ja
Udvidet model for beregning af komponenters ventilationskarakteristik Nej Nej  
       
Dimensionering af varmeanlæg      
Beregning af glatrør sorte/galvaniserede Ja Ja Ja
Beregning af spiralribberør (Spiraflex) Ja Ja Ja
Beregning af aluminiums vingerør (Fancon/Ikadan-Delta/ WingPipe) Nej Nej  
       
Beregning af bygningers varmetab      
Arealopgørelse for tag, loft,vægge,gulv døre, gyllekanaler m.m Ja Ja Ja
Beregning af varmetransmission ud fra bygningsgeometri og k-værdier Ja Ja Ja
       
Klimaanalyse      
Indlæsning af klimadata i ref-format Ja Ja Ja
Fastlæggelse af temperatur- og fugtfraktil samt angivelse af vejledende      
dimensioneringsværdier Nej Nej Ja
       
Simulering af el- og varmeforbrug på årsbasis      
Setpunkt for staldtemperatur Ja Ja Ja
Setpunkt for relativ fugtighed i stald Ja Ja Ja
Setpunkt for CO2-niveau i stald Ja Ja Ja
Simulering af regulering med udetemperaturføler Nej Nej Ja
Simulering af luftrenser Nej Nej Ja
Simulering af varmegenvinding Nej Nej Ja
Varmetilførsel ved direkte forbrænding Nej Ja Ja
Kundespecifik reguleringskarakteristik for ventilationsanlæg Nej Ja Ja
Indlæsning af klimadata i TMY2-format Nej Nej Ja
Udskrift af simuleringsdata i csv-format for indlæsning af data i regneark Nej Nej Ja
       
Udskrifter      
       
Grafisk datarepræsentation Ja Ja Ja
Varighedskurver for flere samtidige simuleringer Nej Ja Ja
Sammensat rapport med brugerspecificeret rapportsammensætning Nej Nej Ja
       
Tillægsmoduler (købes separat)      
Ekstra sprogmoduler Ja Nej Ja
       
Enhedskonvertering mellem SI og Imperial enheder Nej Nej  
       
Simulering af ammoniak/lugt emission Nej Nej Ja
       
Kraftvarmemodul - beregning af driftsmæssige og økonomiske forhold      
for kraftvarmeanlæg til sammensatte staldprojekter. Nej Nej Ja
       
Tilbudsmodul - kundespecificeret tilbudsudskrift med firmalogo m.m Nej Nej Ja
       
Databasemodul - Sammensatte komponenter, styklister,  udveksling af      
data med økonomidatabase (Navision, SAP, m.m) Nej Nej Ja