+45 98 39 39 86

PED Software – sPEed – Anlyze software

PED software

PED Software

PED software – sPEed – Analyze software

PED software hjælper med syrkeberegning.
Samtlige af kedler og trykbeholdere med et tryk højere end 0,5 bar skal pr 29. maj 2002 godkendes i henhold til PED. Dette kan ske ved anvendelse af følgende harmoniserede normer

 • EN 12952 Styrkeberegning af vandrørskedler
 • EN 12953 Styrkeberegning af røgrørskedler
 • EN 13445 Styrkeberegning af ufyrede beholdere
 • EN 13480 Styrkeberegning af metalliske industrielle rørledninger
 • EN 1591 Styrkeberegning af flangesamlinger

DXT har udviklet software til styrkeberegning, som understøttes af ovennævnte normer. EN13445 er en overordnet norm hvortil der refereres fra alle de beslægtede normer.

sPEeD-Analyze med PED Software sikrer:

 • Lettere sagsbehandling i certificeringsfasen
 • Ensartet beregning/fortolkning (kalibrering)
 • Minimering af fejl
 • Ensartet dokumentation
 • Konstruktionsoptimering
 • Tilrettelæggelse af godkendelses procedure

Fordele ved sPEeD-Analyze:

 • Intuitiv grafisk brugerflade med mange hjælpefaciliteter
 • Kontrol af inddata
 • Detaljerede udskrifter med kundens firmalogo og firmaoplysninger
 • Kombination af normer, gennem udveksling af data mellem de enkelte softwarepakker. (Dette besværliggøres af, at der ikke anvendes samme nomenklatur indenfor normerne)
 • Generering af tegninger på baggrund af inddata
 • Referencer

Da normerne er relativt nye, befinder man sig i en overgangsperiode, hvor de nationale normer (TRD, British Standard, m.fl.) gradvist erstattes af de harmoniserede EN-normer. Mange virksomheder har regneark til beregning efter de nationale standarder og er usikre på konsekvenserne ved skift til EN-normerne.

PED Software

PED software – sPEed – Analyze software

Samtlige kedler og trykbeholdere med et tryk højere end 0,5 bar skal pr 29. maj 2002 godkendes i henhold til PED. Dette kan ske ved anvendelse af følgende harmoniserede normer

 • EN 12952 Styrkeberegning af vandrørskedler
 • EN 12953 Styrkeberegning af røgrørskedler
 • EN 13445 Styrkeberegning af ufyrede beholdere
 • EN 13480 Styrkeberegning af metalliske industrielle rørledninger
 • EN 1591 Styrkeberegning af flangesamlinger

DXT har udviklet software til styrkeberegning, som understøttes af ovennævnte normer. EN13445 er en overordnet norm hvortil der refereres fra de beslægtede normer.

sPEeD-Analyze software sikrer:

 • Lettere sagsbehandling i certificeringsfasen
 • Ensartet beregning/fortolkning (kalibrering)
 • Minimering af fejl
 • Ensartet dokumentation
 • Konstruktionsoptimering
 • Tilrettelæggelse af godkendelses procedure

Fordele ved sPEeD-Analyze:

 • Intuitiv grafisk brugerflade med mange hjælpefaciliteter
 • Kontrol af inddata
 • Detaljerede udskrifter med kundens firmalogo og firmaoplysninger
 • Kombination af normer, gennem udveksling af data mellem de enkelte softwarepakker. (Dette besværliggøres af, at der ikke anvendes samme nomenklatur indenfor normerne)
 • Generering af tegninger på baggrund af inddata
 • Referencer

Da normerne er relativt nye, befinder man sig i en overgangsperiode, hvor de nationale normer (TRD, British Standard, m.fl.) gradvist erstattes af de harmoniserede EN-normer. Mange virksomheder har regneark til beregning efter de nationale standarder og er usikre på konsekvenserne ved skift til EN-normerne.

Dokumentation, support og opdateringer

I PED-software fra DXT er der referencer til de specifikke formeludtryk i de anvendte standarder. PED-softwaren bruger samme nomenklatur som i standarderne. Det sikrer en stor grad af sikkerhed.
På trods af, at ikke alle standarderne bruger samme nomenklatur, vil data mellem de forskellige standarder i PED softwaren kunne udveksles uden problemer.
PED softwaren vil løbende blive opdateret – både på grund af fejl i standarderne, som ikke er så usædvanligt, men også på grund af opdateringer.

Kundespecifikke kurser

Der kan i forbindelse med køb af sPEeD-Analyze produkter leveres yderligere en ydelse: specialtilrettelagte kurser for de medarbejdere, der skal anvende produkterne.

Derudover kan DXT afholde kurser i varmetransmission, termodynamik, energibesparelser osv.

Udviklingsplaner

Der bliver løbende arbejdet med EN normerne og følgende normer er under udarbejdelse: EN14394 – Heating Boilers
Til de forskellige normer er der mange undernormer, som der afhængig af efterspørgslen, vil blive lagt ind.
Der er altid mulighed for at rette programmerne til efter kundernes ønsker.

Læs mere om os her.

PED referencer

 • B&W Vølund,  Danmark
 • Ferroli S.p.A., Italien
 • Ørsted, Danmark
 • Danstoker A/S, Danmark
 • Inspecta AB, Sverige
 • Faust, Danmark
 • Valmet AB, Sverige
 • PÖYRY, Sverige
 • PlantWare, Danmark
 • PROCAD, Ungarn
 • TRANDSA, Spanien
 • Aalborg CSP, Danmark
 • Vogt Power International, USA
 • Prokal, Holland
 • Optimum, Holland
 • Alfa Laval, Danmark
 • BWI, Italien
 • Remming, Serbien
 • Doosan, Sydkorea
 • GE-Energy, USA
 • CNIM, Frankrig