+45 98 39 39 86

Profil

DXT software

Om os

Danish Exergy Technology A/S er et mindre ingeniørfirma med speciale i rådgivning og softwareudvikling indenfor energiområdet. Firmaet er oprettet i 2001, og har mere end 25 års erfaring med rådgivning indenfor kedelkonstruktion samt udvikling og design af energisystemer.

DXTs rådgivning er kendetegnet ved udvikling af innovative og utraditionelle løsninger, som findes i tæt samarbejde med vores kunder. Højteknologiske, bæredygtige, miljøvenlige og effektive løsninger prioriteres højt.

Som et mindre firma kan vi tilbyde en fleksibel, ukompliceret og uformel rådgivning med kort varsel og korte tidsfrister.

I samarbejde med andre nordjyske firmaer tilbydes udvikling og test af prototyper samt fejlfinding og fejlrettelse på eksisterende energi- og kedelanlæg.

Kundegrundlaget indenfor rådgivningsområdet omfatter både mindre og større virksomheder samt institutioner indenfor kedel- og ventilationsbranchen. Desuden samarbejder DXT med flere danske universiteter omkring løsninger og beregningsmodeller til brug for miljøvenlige løsninger indenfor landbruget.

Som en integreret del af rådgivningen udvikler og sælger DXT teknisk software til design og dimensionering af energitekniske anlæg og relaterede komponenter. Programudviklingen omfatter såvel software til eget brug samt kundespecifik software.

En vigtig del af DXTs produktprogram omfatter standard-software til styrkeberegning af kedler og trykparter i henhold til PED og ASME BPVC samt software til design af kedler og ventilations-systemer. I forbindelse med salg af ovennævnte programmer kan der tilbydes oplæringskurser og rådgivning indenfor de enkelte produkter.

Om os

Danish Exergy Technology A/S er et mindre ingeniørfirma med speciale i rådgivning og softwareudvikling indenfor energiområdet. Firmaet er oprettet i 2001, og har mere end 25 års erfaring med rådgivning indenfor kedelkonstruktion samt udvikling og design af energisystemer.

DXTs rådgivning er kendetegnet ved udvikling af innovative og utraditionelle løsninger, som findes i tæt samarbejde med vores kunder. Højteknologiske, bæredygtige, miljøvenlige og effektive løsninger prioriteres højt.

Som et mindre firma kan vi tilbyde en fleksibel, ukompliceret og uformel rådgivning med kort varsel og korte tidsfrister.

I samarbejde med andre nordjyske firmaer tilbydes udvikling og test af prototyper samt fejlfinding og fejlrettelse på eksisterende energi- og kedelanlæg.

Kundegrundlaget indenfor rådgivningsområdet omfatter både mindre og større virksomheder samt institutioner indenfor kedel- og ventilationsbranchen. Desuden samarbejder DXT med flere danske universiteter omkring løsninger og beregningsmodeller til brug for miljøvenlige løsninger indenfor landbruget.

Som en integreret del af rådgivningen udvikler og sælger DXT teknisk software til design og dimensionering af energitekniske anlæg og relaterede komponenter. Programudviklingen omfatter såvel software til eget brug samt kundespecifik software.

En vigtig del af DXTs produktprogram omfatter standard-software til styrkeberegning af kedler og trykparter i henhold til PED og ASME BPVC samt software til design af kedler og ventilations-systemer. I forbindelse med salg af ovennævnte programmer kan der tilbydes oplæringskurser og rådgivning indenfor de enkelte produkter.