+45 98 39 39 86

Rådgivning

software consulting

Rådgivning og kundespecifik software

Gennem mange års udviklingsarbejde har DXT opbygget et omfattende bibliotek af underprogrammer og rutiner til tekniske beregninger indenfor nedenstående områder.

 • Termodynamiske, termofysiske og kemiske egenskaber for en lang række stoffer
 • Materialedata for diverse konstruktionsmaterialer, Simulering af energi- og massebalance for energisystemer
 • Kedelsimulering, varmevekslerberegning
 • Strømningsforhold for én- og tofase medier
 • Matematikmoduler
 • Tekniske databaser, der kan kommunikere med gængse økonomiprogrammer (Navision, SAP). Et stærkt værktøj i forbindelse med tilbudsgivning

Programmeringen foregår i Embarcadero Delphi, som er et objektorienteret programmeringssprog, der understøtter platformene Windows, iOS, Android, Linux m.fl. Programmerne er kendetegnet ved en grafisk brugerflade, som er brugervenlige og intuitiv. DXT har gennem de seneste år opbygget en kreds af kernekunder, for hvem vi er fast softwareudvikler. Programmeringsopgaverne sælges på timebasis indenfor fagområder, hvor DXT har en betydelig faglig indsigt.

Rådgivning og kundespecifik software

Gennem mange års udviklingsarbejde har DXT opbygget et omfattende bibliotek af underprogrammer og rutiner til tekniske beregninger indenfor nedenstående områder.

 • Termodynamiske, termofysiske og kemiske egenskaber for en lang række stoffer
 • Materialedata for diverse konstruktionsmaterialer, Simulering af energi- og massebalance for energisystemer
 • Kedelsimulering, varmevekslerberegning
 • Strømningsforhold for én- og tofase medier
 • Matematikmoduler
 • Tekniske databaser, der kan kommunikere med gængse økonomiprogrammer (Navision, SAP). Et stærkt værktøj i forbindelse med tilbudsgivning

Programmeringen foregår i Embarcadero Delphi, som er et objektorienteret programmeringssprog, der understøtter platformene Windows, iOS, Android, Linux m.fl. Programmerne er kendetegnet ved en grafisk brugerflade, som er brugervenlige og intuitiv. DXT har gennem de seneste år opbygget en kreds af kernekunder, for hvem vi er fast softwareudvikler. Programmeringsopgaverne sælges på timebasis indenfor fagområder, hvor DXT har en betydelig faglig indsigt.

Dokumentation, support og opdateringer

I software fra DXT er der referencer til de specifikke formeludtryk i de anvendte standarder. softwaren bruger samme nomenklatur som i standarderne. Det sikrer en stor grad af sikkerhed.
På trods af, at ikke alle standarderne bruger samme nomenklatur, vil data mellem de forskellige standarder i softwaren kunne udveksles uden problemer.
softwaren vil løbende blive opdateret – både på grund af fejl i standarderne, som ikke er så usædvanligt, men også på grund af opdateringer.

Kundespecifikke kurser

Der kan i forbindelse med køb af produkter leveres yderligere en ydelse: specialtilrettelagte kurser for de medarbejdere, der skal anvende produkterne.

Derudover kan DXT afholde kurser i varmetransmission, termodynamik, energibesparelser osv.

StaldVent

DXT yder rådgivning indenfor dimensionering af ventilations- og varmesystemer til klimastalde og har i samarbejde med Forskningscenter Bygholm / Aarhus Universitet udviklet simuleringsprogrammet StaldVent. Yderligere information omkring StaldVent kan findes på hjemmesiden:  www.StaldVent.dk

Kundespecifik software referencer

 • Udvikling af rotorberegningsprogram til skruepumper: JS-Maskinfabrik A/S
 • Udvikling af simuleringsprogrammet STALDVENT 5.0 til beregning af miljø-, varme- og ventilationsforhold i klimastalde i samarbejde med Forskningscenter Bygholm, Aarhus Universitet og Københavns Universitet.
 • Design og dimensionering af ketenovn: Cheminova Agro A/S
 • Designprogram for rørkappe varmevekslere: Aalborg Engineering A/S
 • Kedelperformanceprogram: Babcock & Wilcox Vølund
 • Program til beregning af temperaturfordeling i panelvægskonstruktioner: SBS A/S
 • Beregningsprogram til udstødningsdampkedler: Aalborg Engineering A/S
 • Program til levetidsovervågning af udstødningskedler, General Electric.
 • Simuleringsprogram til beregning af kedel og turbinekreds for ORC-anlæg, Faust Micro Power
 • Program til beregning af varmevekslere til termiske solanlæg, Aalborg CSP